Spanien

Detta är "Golfers' Choice" rankingen över de bästa golfklubbarna (totalt) i Spanien med 18 hål eller fler under 2015. Endast golfklubbar med tillräckligt många recensioner är kvalificerade för att vara med på denna ranking. För denna Topp-50 har alla punkter som recenserats tagits med. Så denna ranking ger ett gott helhetsintryck av golfklubben, eftersom alla aspekter har tagits med i räkningen, som till exempel golfbanornas kvalitet, underhåll, klubbhuset och faciliteterna.

För att sammanställa denna Leadingcourses.com 50, har alla recensioner fram till 31-12-2014 inkluderats.

GolfarnasRankningar Spanien
Bästa golfklubbarna med 18-hålsbanor (totalt) - Spanien
Ladies European TourIAGTOGeo FoundationBig Green Egg