GolfarnasRankningar Tyskland
Tyskland

Omdömet om en golfklubb eller golfbana hänger nära samman med gästvänligheten. Var känner du dig mest välkommen? Detta visar sig i omdömet om gästvänligheten. Detta omdöme grundar sig uteslutande på golfspelarnas omdöme angående en golfklubbs gästvänlighet.

För att sammanställa denna Leadingcourses.com 10, har alla recensioner fram till 31-12-2017 inkluderats.

Ladies European TourIAGTOGeo FoundationBig Green Egg